Škromach to řekl novinářům v úterý. "Reagovali jsme na kritiku. A není to nic proti našemu programu. Cílem je zjednodušit systém vyplácení přídavků na děti a přidat středněpříjmovým rodinám," zdůvodnil změnu názoru Škromach. ČSSD byla opravdu za svůj názor kritizována. Argumentem bylo, že chce podporovat z chudé státní kasy i bohaté rodiny, které přídavek na dítě nepotřebují.

Škromach uvedl, že by nový záměr mohl být přijatelným kompromisem i pro koaliční partnery. Zdůraznil, že cílem ČSSD je podpořit především ty rodiny, které nejvíce doplácejí na všechny reformní změny, tedy právě rodiny se středními příjmy.

Přídavky by se nikomu nesnížily

Výše přídavků by se měla napříště lišit jen věkem dítěte, nikoliv příjmy rodiny. Dnes jsou rodiny rozděleny do tří kategorií - nejvyšší dávky dostávají ti nejchudší s příjmem do 1,1násobku životního minima rodiny, středně vysoké přídavky dostávají rodiny s příjmem v rozmezí 1,1 až 1,8násobku životního minima a nejnižší dávky dostávají rodiny s příjmy od 1,8 do 3násobku životního minima. Rodiny s příjmem vyšším než je trojnásobek životního minima nemají nárok ani dnes a neměly by tudíž ani po případné změně.

"Zatím uvažujeme o tom, že výše přídavků by zůstala minimálně na úrovni těch, které jsou dnes nejvyšší. V žádném případě nechceme dávky nikomu snižovat," zdůraznil Škromach.

Jak jsou dnes odstupňovány dětské přídavky (v Kč):
věk dítěte do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 ŽM
do 6 let 541 474 237
od 6 do 10 605 530 265
od 10 do 15 714 625 313
od 15 do 26 784 686 343
ŽM - jde o násobek životního minima rodiny

V praxi by to znamenalo, že všechny děti do šesti let by dostaly 541 korunu měsíčně, zatímco dnes ti z poněkud bohatších rodin dostávají 474 či 237 korun. Děti od šesti do 10 let by měly nárok na 605 Kč (dnes 530 resp. 265 Kč), děti od 10 do 15 let by dostávaly jednotně 714 Kč (dnes 625 resp. 313 Kč) a děti od 15 do 26 let (nezaopatřené) by dostaly měsíčně jednotně 784 Kč (dnes 686 resp. 343 Kč).

Životní minimum rodiny se vypočítává podle počtu a věku dětí. Například životní minimum úplné rodiny s dětmi ve věku 5 a 9 let je nyní 11 100 korun. Vypočítat životní minimum si můžete pomocí jednoduché tabulky na stránkách ministerstva práce.

Návrh bude podle Škromacha součástí komplexu opatření v rodinné politice, který chce ministerstvo práce a sociálních věcí prezentovat v červnu nebo červenci.