Časopis zkontroloval 17 značek porcovaného černého čaje, přičemž zbytky pesticidů se našly v 13 z nich.

Ve výrobku "aro/Černý čaj porcovaný", který má datum minimální trvanlivosti 5. března 2014, byla naměřena nadlimitní hodnota pesticidu imidaclopridu. "Maximální evropský limit této látky užívané proti hmyzím škůdcům činí 0,05 miligramu na jeden kilogram. Naše analýzy odhalily 0,121 miligramu na kilogram. Takový výrobek neměl být vůbec uveden na trh," upozornila šéfredaktorka dTestu Ida Rozová.

Výrobek "aro/Černý čaj porcovaný" měly v nabídce velkoobchody Makro. "Okamžitě jsme ho stáhli z prodeje a s dodavatelem ukončili spolupráci. Zároveň žádáme všechny zákazníky, kteří si zmíněný čaj zakoupili, aby jej vrátili zpět na jakékoliv pobočce velkoobchodního řetězce Makro. Bude jim vrácena plná cena výrobku," sdělila mluvčí společnosti Makro Cash & Carry ČR Romana Nýdrle.

Při laboratorním testu složení sledovali odborníci 256 druhů pesticidů, které se mohou v čajích vyskytovat. Naměřené hodnoty u většiny testovaných výrobků se pohybovaly pod stanovenými maximálními limity. Některé čaje ale obsahovaly zbytky několika druhů pesticidů. "Například v čaji Teekane Ranní šálek s minimální trvanlivostí do 2. listopadu 2015 jsme jich nalezli sedm, z toho insekticid acephate se již blížil maximálnímu limitu," podotkla Rozová.

Mohou poškodit nervovou soustavu

Pesticidy se používají především pro hubení rostlinných a živočišných škůdců. Slouží ale také k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka.

Na člověka však mohou mít negativní vliv. Laboratorní studie naznačují, že pesticidy používané v zemích Evropské unie mohou mít toxický vliv na vývoj nervové soustavy. Pesticidy také mohou zvýšit riziko vzniku leukémie u dětí a řada z nich má schopnost narušit hormonální systém člověka i živočichů.