Od začátku letošního roku bylo vyhlášeno 2269 firemních bankrotů, což je již 92 procent z celkového počtu firemních bankrotů vyhlášených v roce 2011. „Lze tudíž očekávat, že počet firemních bankrotů v letošním roce překročí dosud maximální počet firemních bankrotů z roku 2000,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB.

V srpnu letošního roku bylo podáno 757 návrhů na firemní bankrot. Tolik návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů za jeden měsíc ještě nebylo podáno. Ve srovnání s údaji za červenec to bylo o 129 případů více.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v srpnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (61 případů) a v Ústeckém kraji (37 případů).

Letos až 17 000 bankrotářů 

Pokud jde o osobní bankroty, jejich počet se v srpnu meziročně zvýšil o 53 procent. „Více než třetina z celkového počtu osobních bankrotů vyhlášených od ledna 2008 připadá na letošních osm měsíců. Počet osobních bankrotů by mohl do konce letošního roku vystoupat až na 17 000 případů,“ odhaduje Kameníčková.

Také počet návrhů na osobní bankrot podaných v srpnu letošního roku je rekordní. Bylo jich podáno 2050, což je o 119 více než v předchozím měsíci. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot zvýšil o 45 procent.

Nejvíce osobních bankrotů vyhlášených v letošním srpnu připadlo na Středočeský kraj (257 případů) a Ústecký kraj (204 případů).