"Cílem těchto zákonů je vytvořit systém, který bude preventivně působit proti daňovým únikům," řekl Sobotka a upřesnil: "V prosazení těchto návrhů ve Sněmovně koaličními hlasy vidím základní podmínku další existence vládní koalice v tomto složení. Sociální demokracie přistoupila na kompromis v reformě veřejných rozpočtů mimo jiné také proto, že její koaliční partneři jasně deklarovali, že podpoří zákony vedoucí k omezení šedé ekonomiky."

"Není možné, aby nyní všichni koaliční poslanci nehlasovali pro tato opatření. Pravděpodobně pro ně nalezneme ve Sněmovně širší podporu, například komunističtí poslanci deklarovali, že je chtějí rovněž podpořit. Je však naprosto nezbytné, aby pro tyto návrhy hlasovali především poslanci vládní koalice," zdůraznil Sobotka.

Potlačení šedé ekonomiky označil ministr financí za dlouhodobý programový cíl sociálních demokratů. K němu má vést také zákon o omezení hotovostních plateb, který má nyní projednat Senát. Tento zákon počítá se zřízením Finanční policie k prvnímu červenci letošního roku.

Podle Sobotky bude tato složka Policie ČR vytvořena z odborníků policie a z dosavadních pracovníků celní správy a daňové správy. Zákon umožní prolomení dosavadní mlčenlivosti finančních úřadů vůči této složce policie.

"Zřízení Finanční policie nijak nezatíží státní rozpočet. Prostředky budou získány delimitací ze Správy cel, jejíž pohraniční pracoviště se budou rušit," informoval Sobotka, podle kterého se přechod do řad Finanční policie bude týkat jen malého počtu celníků. Celkem 2000 míst v Celní správě má být zrušeno bez náhrady.