Celoroční rozpočet brněnského soudu je přitom jen o tři milióny vyšší, sankce by tak musela být uhrazena z prostředků ministerstva spravedlnosti. Soud by měl vrátit prostředky použité na stavbu, ty už ale byly dávno proinvestovány a justiční areál funguje.

„Již dříve jsme konstatovali, že veškeré prostředky použité na výstavbu Justičního areálu v Brně byly použity v souladu s účelem, na který byly čerpány, což jednoznačně vyplývá z vyhodnocení této investiční akce při splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu. Výši uloženého odvodu považuje krajský soud za protiústavní a za porušující princip proporcionality,“ potvrdila nespokojenost s výrokem Generálního finančního ředitelství mluvčí soudu Miroslava Sedláčková s tím, že soud při financování stavby vždy postupoval v souladu s ministerstvem financí.

Případ se ale řeší ve dvou rovinách, brněnský soud totiž současně se žádostí o prominutí sankce podal správní žalobu, kterou se bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Částka dvě miliardy korun představuje veškeré náklady spojené s výstavbou nového brněnského justičního areálu. V něm sídlí Městský soud Brno a brněnské městské státní zastupitelství, dále Okresní soud Brno-venkov a také tamní státní zastupitelství.