Matolcsy vysvětlil nutnost dlouhodobého odkladu krizí, která eurozónu poslední dva roky sužuje. Eurozóna se podle ministra potýká s chronickou finanční a ekonomickou krizí, protože si toho vzala příliš mnoho a mířila příliš vysoko.

"Maďarská politika může sledovat strategii více kroků, které během dvou válečných desetiletí posílí ekonomiku bez eura a umožní vstoupit do eurozóny, až zavládne mír," dodal.

Kvůli dluhové krizi eurozóny se změnil vstřícný postoj k přijetí eura i v České republice a Polsku, které stejně jako Maďarsko slíbily do měnové unie vstoupit, ale pevné datum mít nemusí. Ze zemí bývalého východního bloku již euro přijalo Slovensko a Estonsko a nadále se o to chtějí snažit Litva a Lotyšsko.

Maďarsko z maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny splňuje jen výši rozpočtového deficitu, který má letos činit jen 2,5 procenta hrubého domácího produktu, což je jedna z nejnižších úrovní v EU. Evropské komisi se ale nelíbí politika, jakou toho Budapešť dosahuje, a hrozila za to Maďarsku sankcemi.