Kontroloři od ledna do června provedli celkem 174 kontrol cestovních kanceláří a agentur, porušení předpisů zjistili v 63 případech. ČOI jim uložila 32 pokut v celkové hodnotě 232 500 Kč.

Mluvčí inspekce Miloslava Fléglová sdělila, že zjištění inspektorů jsou varující. Ve výsledcích už totiž nejsou zahrnuty podněty klientů, kteří odcestovali na dovolenou o prázdninách, tedy v hlavní turistické sezoně.

Mezi nejčastější prohřešky cestovních kanceláří patřilo neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamací, těchto případů byla skoro polovina všech zjištění. Dalším častým porušením při uzavírání smluv se spotřebiteli bylo užití klamavých obchodních praktik.