Podle Boublíka podnik i v letošním roce plní cíl dosahovat standardně zisků v řádu miliard korun. Jak připomněl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora, těchto hospodářských výsledků dosahuje podnik z 91 procent svou hlavní činností – lesnickým hospodařením. Prodeje majetku mají na zisku podíl tři procenta, výnosy z finančních operací tvoří šest procent.

Tvorba zisku podle tvrzení vedení LČR nejde na úkor péče o les a vydělané peníze podnik vrací zpět do jeho pěstování a ochrany. Zisky přičítají LČR novému systému tendrů a prodeje dřeva. Nyní v LČR běží pětiletý tendr na práce a prodej dřeva na pětinu území lesů. Vítězné lesnické firmy dělají ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku kupují a dál je mohou zpracovávat a prodávat.

LČR s výsledky kontroly nesouhlasí

Výhrady k vedení LČR v neděli v České televizi vyjádřila vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM). Prohlásila, že vedení firmy je zralé na personální změnu. Vláda v červenci přerušila jednání o zprávě z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v LČR. K dalšímu jednání o zprávě kontrolorů si kabinet přizve manažery LČR i členy dozorčí rady.

NKÚ při kontrole v LČR zjistil například porušení zákona u dvou veřejných zakázek. LČR závěry kontroly NKÚ již dříve odmítly a podaly trestní oznámení na představitele úřadu Jiřího Kalivodu kvůli jeho výrokům pro média. Lesy tvrdí, že žádné právní předpisy neporušily a postupovaly a postupují v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře.