„Švarcsystém pro nás není téma, na něj se při kontrolách nezaměřujeme ani nemáme ambici ho sledovat,“ sdělila Kozelková. Podle ní je švarcsystém pouze jednou z částí nelegální práce, a to ještě menšinovou.

„Pojem švarcsystém česká legislativa vůbec nezná, upraven v zákoně není,“ připomněla Kozelková, podle níž je daleko horší práce bez uzavřené pracovní smlouvy. Stejně tak ministerstvo chápe jako mnohem závažnější problém v porovnání se švarcsystémem, pokud cizinec pracuje bez pracovního povolení nebo v rozporu s tímto povolením.

Nelze ho přehlížet, ale potírání není cílem

„Samozřejmě, pokud na něj narazíme, nelze ho přehlížet, ale potírat ho není naším cílem,“ informovala ohledně švarcsystému Kozelková. Jako příklad uvedla, pokud u výrobní linky pracuje část lidí na pracovní poměr a část jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). „Ale takové příklady jsou opravdu minoritní,“ doplnila jedním dechem.

Od počátku letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která má výrazným způsobem zpřísnit sankce za najímání OSVČ na pozice v zaměstnaneckém poměru. Zaměstnanci „na živnosťák“ musí počítat s pokutou až 100 000 korun, zaměstnavateli pak sankce od 250 000 korun až do deseti miliónů.

Nižší výběr daní se švarcsystém nesouvisí

„Zpřísnění sankcí za zneužívání systému je základní nástroj,“ prohlásil dříve ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Zároveň však uvedl, že švarcsystém a s ním spojené výpadky ve výběru sociálního a zdravotního pojištění nepředstavují hlavní příčinu nižšího výběru daní. „Jedná se o agendu ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl na dotaz Novinek, jak si stojí ministerstvo financí v potírání švarcsystému, Radek Ležatka z tamního tiskového oddělení.

„Od 1. ledna 2012 se změnila v zákoně o zaměstnanosti jedna z definic nelegální práce v tom smyslu, že za nelegální práci se považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. To znamená, že pokud bude práce fyzické osoby vykazovat znaky závislé práce podle zákoníku práce, ale bude konána na základě živnostenského oprávnění nebo jakékoliv smlouvy podle občanského zákoníku, bude se jednat o nelegální práci,“ varoval již dříve firmy Petr Sulek z MPSV.