„Evropská komise navrhuje korekce ve výši 12,46 % z již proplacených peněz a 10 % ze zasmluvněných,“ uvedl místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jakub Pánik (ČSSD). „Dělá to dohromady téměř 2,5 miliardy korun,“ dodal s tím, že se nejedná o konečné rozhodnutí, ale pouze o návrh.

„Nejpozději do konce září musíme ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj odeslat do Bruselu stanovisko s vysvětlením, ve kterém chceme žádat o snížení korekce,“ uvedl Pánik s tím, že závěrečná zpráva Evropské komise se stanovenou konečnou výší vratky dotace by pak mohla přijít do konce listopadu.

Od následné úhrady korekce by se měl odvíjet termín, kdy by mohla být obnovena pozastavená činnost ROP Severozápad. Na to čekají především žadatelé o evropské peníze, kteří stavby za desítky či stovky miliónů korun předfinancovali ze svých zdrojů. Jenže o tom, kdo by měl vratku dotací do Bruselu uhradit, se už nyní vedou spory.

Kanceláře v úřadu ROP Severozápad policisté zapečetili.

V kancelářích ROP Severozápad zasahovali policisté.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Podle ministerstva financí by měly dotace vracet kraje, které jsou zřizovatelem ROP Severozápad. „Jenže ministerstvo financí nechalo v minulých čtyřech letech z ROP proplatit zhruba 11 miliard korun na projekty, z nichž polovinu již certifikovalo jako bezchybné,“ oponoval Pánik, podle kterého odpovědnost nese právě Kalouskův resort, který ROP v minulosti kontroloval, ale žádná pochybení nenašel.

Téměř miliarda pro Karlovarsko

Proti tomu, aby korekce nařízené předběžně z Bruselu platily výhradně kraje, je i karlovarský hejtman Josef Novotný (ČSSD). „V žádném případě si nemyslím, že by to mělo jít jen na vrub krajů,“ uvedl Novotný. Na ten Karlovarský by vycházela zhruba necelá jedna miliarda korun.

„Tohle já nechci vůbec připustit,“ uvedl na otázku, co by taková platba pro kraj znamenala.

„V první řadě je třeba jednat o tom, aby celková částka byla upravena a snížena,“ dodal s tím, že na zbylých vratkách dotací by se pak měli podílet i úspěšní žadatelé o evropské dotace, tedy města a dokonce i soukromí podnikatelé.

Chybí prý legislativa

To však žadatelé odmítají. „Pokud by v konkrétním projektu město pochybilo, tak bych tomu rozuměl, ale pokud skončil audit k čerpání dotací z ROP bez připomínek, tak by to bylo proti logice věci,“ odmítl karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA). Podle Pánika proplácelo MF projekty ROP ze státního rozpočtu, což je další argument pro to, aby se na vratce podílel stát. „Chybí legislativa, která by jasně řekla, kdo má korekci uhradit,“ dodal Pánik.

ROP systém upravil podle požadavků

Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s myšlenkou, že by zbývající čtyři miliardy, které nebyly dosud z celkových přidělených 22 miliard rozděleny, převzaly programy řízené přímo státem. „Tato možnost byla navržena pro případ, že by ROP odmítl přijmout změny v systému rozdělování unijních dotací, jak to požaduje Evropská komise,“ uvedl Pánik.

Podle něj ROP přijal všechny požadované úpravy systému rozdělování evropských dotací.

V první řadě zrušil tzv. třetí kolo výběru, v kterém rozhodovali o úspěšných projektech téměř zcela výhradně krajští politici. Také se změnila kontrola výběru hodnotitelů jednotlivých projektů, kteří se dříve losovali.

Někteří byli podle informací Práva proti statistické pravděpodobnosti při losování nadprůměrně úspěšní, což vyvolává spekulace, zdali losování probíhalo opravdu poctivě. Rozdělování dotací, podle informací Práva včetně těchto okolností, je předmětem šetření orgánů činných v trestním třízení.