Inspektoři tuto akci uskutečnili z toho důvodu, že od začátku letošního roku se snížil limit na 40 nanogramů PCB na gram tuku. „Dosud platil limit 200 nanogramů na gram tuku,“ připomněl Duben. Producenti si tak museli „poradit“ s pětinásobně sníženým limitem obsahu PCB.

„Je potěšitelné, že u převážné většiny vzorků se pohybovaly výsledky pod detekčním limitem laboratorní metody,“ informoval Duben s tím, že monitoring ze strany SVS bude pokračovat.

Podle Dubna jde v souvislosti s PCB o soubor látek, které mohou být lidskému zdraví skutečně nebezpečné. Rizika jsou karcinogenní, dále mají PCB negativní účinek na imunitní systém, poškozují játra a snižují plodnost. Navíc se obtížně rozkládají a vylučují z organismu.