Jak ze studie dále vyplývá, čtyřčlenná rodina vyhodí do odpadu během jednoho roku potraviny v hodnotě 2275 dolarů (asi 45 500 korun).

Podle Dany Gundersové z NRDC se jedná o značné plýtvání jak potravinami, tak potažmo i penězi. Pokud by se podařilo snížit ztráty jen o 15 procent, Spojené státy by ušetřily ročně jídlo pro 25 miliónů tamních obyvatel.

Také by se snížilo extrémní zatížení skládek, kde potraviny tvoří největší část pevného odpadu. Podle NRDC je rovněž značně znepokojivé, že od 70. let minulého století došlo k nárůstu tohoto ukazatele, tedy vyhazování potravin, o rozhodně nezanedbatelných 50 procent.

Nejvíce se domácnosti, případně obchody zbavují rychle se kazících potravin, jakými jsou ovoce nebo zelenina. Hodně nespotřebovaných zbytků potravin pochází také z restaurací.

NRDC apelovala na americkou vládu, aby věnovala pozornost tomuto faktu a pokusila se stanovit cíle pro snížení množství potravinového odpadu. „Rozhodně se nejedná o dobré využití zdrojů,“ konstatovala Gundersová.