Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se skupině meziročně zvýšil o 4,5 miliardy na 48,4 miliardy Kč.

Tržby táhla nahoru také vyšší výroba elektřiny společnosti v Česku a zapojení větrného parku v Rumunsku. "Meziroční růst výnosů Skupiny ČEZ byl dále způsoben zvýšením výroby z větrných elektráren v Rumunsku a zvýšením objemu výroby v České republice o 1,4 TWh (o čtyři procenta) na 33,2 TWh. Přispěl k tomu zejména nárůst výroby po dokončení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice. Pozitivní vliv na hospodaření skupiny ČEZ mělo také další uhrazení pohledávek po splatnosti za rumunskými státními drahami (CFR) ve výši 965 miliónů Kč," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Dodal, že avizované výsledky za celý letošní rok zůstávají nezměněny. Skupina ČEZ očekává meziročně vyšší čistý zisk na úrovni 41 miliard korun.

Meziroční vývoj EBITDA byl naopak negativně ovlivněn rozhodnutím regulátora v Albánii o tarifech a podmínkách podnikání distribuční společnosti v zemi a nárůstem tržních cen elektřiny dovážené do Albánie na pokrytí ztrát. "Podařilo se však dosáhnout nového rozhodnutí regulátora, kterým se vstupní ceny elektřiny od státních elektráren KESH snižují z 2830 na 2200 ALL/MWh, a to i zpětně za dodávky od 1. 1. 2012, a byla rovněž schválena studie stanovující objektivněji počáteční výši nedobytných pohledávek distribuční společnosti v souladu s nezávislou analýzou," uvedl Kříž.

Skupina ČEZ si podle místopředsedy představenstva a finančního ředitele ČEZ Martina Nováka udržuje silnou likvidní pozici a těší se dobrému finančnímu zdraví. "Dne 1. srpna jsme začali našim akcionářům vyplácet dividendy ze zisku za rok 2011 v celkové výši 24 miliard korun," uvedl Novák.