Vláda by v opačném případě musela svolat jednání Národního shromáždění a Senátu, na němž by se ústavy mohla změnit. K souhlasu by byla zapotřebí třípětinová většina.

Taková schůze by znamenala také širokou debatu o unii a fiskálním paktu. Tato témata rozdělují ve Francii levici i pravici, připomněla ČTK.

Česká republika spolu s Velkou Británií pakt nepodepsala, jinak se k němu připojily všechny země Unie. Dokumentem se státy mimo jiné zavazují, že nebudou překračovat roční deficit o více než 0,5 procenta HDP.

ČR toto pravidlo nevadilo, nepřipojila se z jiných důvodů, například kvůli systému síly hlasů na eurosummitech. Neúčast ČR na paktu není překážkou jeho platnosti, protože země není členem eurozóny.