„Jde o tavený výrobek, balení typu ,buřtík‘ o váze 100 gramů, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje,“ vysvětlil Duben.

Při kontrole se ukázalo, že výrobek neobsahoval to, co bylo deklarováno. Místo lososa byl matjes a la losos a místo olivového oleje máslo, a na etiketě v obsahu byl uveden sušený sleď a máslo neuvedeno.

Inspektoři proto nařídili celou šarži 90 kilogramů klamavě označených výrobků neuvést do oběhu, popřípadě stáhnout z tržní sítě. „S výrobcem bylo zahájeno správní řízení, což i znamená, že musí počítat s uložením pokuty,“ zakončil Duben.