Podle mluvčí ČOI Miloslavy Fléglové byl v drtivé většině porušen zákon o spotřebitelském úvěru. Porušení zaregistrovali inspektoři zejména v obsahové náležitosti reklamy spotřebitelského úvěru. Často se setkali i s porušením povinnosti uvést v reklamě údaj o rozsahu oprávnění zprostředkovatele.

Dále bylo při kontrolách zjištěno, že sjednaná smlouva neobsahovala zákonem požadované náležitosti. Inspektoři rovněž prokázali používání klamavých obchodních praktik.

Na základě zjištěných skutečností inspekce uložila 63 pokut v celkové sumě 691 500 korun. „Nejvyšší dosud uložená pokuta ve výši 100 000 korun byla uložena za užití nekalých obchodních praktik při uzavírání spotřebitelského úvěru, další pokuty se pohybovaly ve výši desítek tisíc korun,“ uvedla Fléglová s tím, že některá správní řízení nebyla ještě ukončena nebo rozhodnutí nenabyla právní moci.

Podle mluvčí vzhledem k vysoké míře porušení a rizikům těchto smluvních vztahů, uzavíraných většinou lidmi ve finanční tísni, budou obdobné kontroly ze strany ČOI pokračovat i ve druhém pololetí.