"Druhé čtvrtletí charakterizují dobré obchodní výsledky, znatelný pokrok u plánovaného prodeje majetku, výrazné snížení rizika a další posílení naší kapitálové a likvidní pozice," uvedl k výsledkům výkonný ředitel KBC Johan Thijs.

Výše odpisů, které stáhly celou skupinu do čisté ztráty, dosahuje 1,2 miliardy eur (asi 30,2 miliardy Kč). Jde převážně o odpisy majetku, který je určen k prodeji. Týká se to zbylých podílů v ruské bance Absolut a dále ve slovinské NLB, srbské KBC Banka, německé KBC Bank Deutschland a belgické Antwerp Diamond Bank.

Bez odpisů by banka měla zisk 372 miliónů eur, který představuje proti stejnému období loni pokles o téměř 30 procent. Analytici nicméně očekávali, že pokles bude ještě větší a zisk dosáhne jen asi 354 miliónů eur. Za lepším výsledkem je lepší výkonnost na domácím trhu, tedy v Belgii, a také dobré výsledky v zemích střední Evropy.