"Ve srovnání s předchozím měsícem se tak meziročně zahraničnímu obchodu dařilo o něco lépe. Saldo obchodní bilance skončilo již tradičně výrazným přebytkem ve výši 29,4 miliardy korun. Tradičním tahounem exportu jsou stroje a dopravní prostředky, především silniční vozidla," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod

FOTO: ČTK

Podle údajů statistiků měly firmy se sídlem v ČR bilanci v přebytku 11,3 miliardy korun, společnosti se sídlem mimo území České republiky mají přebytek 18,1 miliardy korun.

Jiří Škop z Komerční banky připomněl, že i když se dovozy o 5,6 procenta zvýšily, jsou od začátku roku nižší o 2,5 procenta, což svědčí o slabé poptávce za zahraničí.

O 4,7 miliardy stoupl vývoz silničních vozidel. Hlavní dovozní surovina, tedy ropa, podražila, dovezlo se jí méně, její hodnota ale narostla.

Se státy EU měla země bilanci kladnou 58,9 miliardy korun, se státy mimo EU byla ve schodku 29,5 miliardy korun.