Proti prosinci loňského roku a po sezónním očištění se průmyslová výroba v lednu snížila o 0,9 procenta. Letošní leden měl o jeden pracovní den méně než loňský. Po sezónním očištění by tak meziročně výroba vzrostla o 5,9 procenta.

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách se zvýšily o dvě procenta a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,2 procenta. Počet lidí pracujících v průmyslu se v lednu meziročně snížil o 2,4 procenta a z odvětví tak odešlo za posledních dvanáct měsíců zhruba 27 700 osob. Propouštěla většina odvětví, zejména výrobci textilií, výrobci ostatních nekovových minerálních výrobků a zaměstnavatelé ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Zaměstnanost se naopak zvýšila ve výrobě pryžových a plastových výrobků a výrobě elektrických a optických přístrojů.

Lidé v průmyslu v lednu pobírali průměrnou mzdu 16 461 Kč, tedy o 5,9 procenta více než v lednu 2003. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 4,6 procenta. Jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 1,2 procenta.

Průmyslová produkce rostla v lednu nejvíce ve výrobě základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, vlákniny, papíru a výrobků z papíru. Dařilo se i výrobcům dopravních prostředků, pryžových a plastových výrobků.

Klesla naopak produkce usní a výrobků z usní, kam patří například sportovní obuv i práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu. Méně se dařilo také výrobcům koksu a zpracovatelům ropy. Klesla produkce ve výrobě a opravách strojů a zařízení, což se podle ČSÚ týkalo strojů a zařízení pro zemědělství a textilních strojů.

Nové zakázky za 103,7 miliardy korun

V lednu nejvíce vzrostla výroba zboží dlouhodobé spotřeby, a to o 31,0 procenta. O 2,5 procenta méně se naopak vyrobilo zboží investiční povahy. K růstu celkových tržeb z průmyslové činnosti přispěl vysoký růst v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 12,5 procenta), výroba pryžových a plastových výrobků (o 11,9 procenta) a výroba dopravních prostředků a zařízení (o 6,1 procenta). Nejvíce klesly tržby ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (o 10,5 procenta), v těžbě energetických surovin (o 10,0 procenta) a výrobě koksu, rafinérského zpracování ropy (o 8,2 procenta).

Průmyslové podniky uzavřely v lednu nové zakázky za 103,7 miliardy korun v běžných cenách, což je 7,2 procenta více než v lednu 2003. Hodnota zakázek ze zahraničí z toho činila 61,4 miliardy. Při získávání zahraničních zakázek se v lednu dařilo zejména výrobcům motorových vozidel, přívěsů a návěsů.