„Nesmí docházet k tomu, aby na dvou sousedících úsecích byly prováděny zcela totožné práce a šlo o dvě různé podlimitní zakázky s hodnotou pod šest miliónů korun,“ uvedl Čermák. Velké zakázky je podle něj nutné důsledně vypisovat jako nadlimitní a jejich zhotovitele vybírat v otevřeném výběrovém řízení.

Značný podíl na dělení zakázek měla podle Čermáka krajská správa v Chomutově, kde byly téměř všechny práce realizovány v režimu podlimitních zakázek. Skutečný rozsah tohoto problému má zjistit interní kontrola, která v chomutovské krajské správě aktuálně probíhá. Praktiky s dělením zakázek už stály místo bývalého krajského ředitele Oldřicha Poura, kterého Čermák odvolal krátce po svém květnovém jmenování.

Na rozdíl od nadlimitních zakázek, jejichž kontrolu hodlá centrální ŘSD zpřísnit, u podlimitních zakázek naopak hodlá pražská centrála ponechat více rozhodovacích pravomocí ředitelům jednotlivých krajských správ. Napříště bude generální ředitel schvalovat pouze původní podobu zakázek, výběr zhotovitele ale bude na jednotlivých krajských správách.

Audit SFDI zkontroloval celkem 30 veřejných zakázek, z nichž 29 prý odporovalo zákonu o zadávání veřejných zakázek. ŘSD při nich zakázky buď přímo přidělovalo jediné firmě bez soutěže, nebo jen pětici vyvolených.