"Přestože evropská směrnice striktně požaduje, aby byli spotřebitelé v případě krachu CK stoprocentně chráněni, v praxi se opět ukázalo, že vinou nedokonalé české legislativy tomu tak není," uvedl mluvčí pojišťovny Jiří Cívka.

Limit pojistného plnění si CK BG Travel sjednala na 120 000 korun, náklady na zajištění návratu klientů z ciziny jej pak vysoce převýšily.

Váš problém, vzkazuje ministerstvo pojišťovně

Smlouva o povinném pojištění pro případ úpadku ale podle MMR není běžnou pojistnou smlouvou, u níž pojišťovna plní přání klienta. Je prý povinností sjednat pojištění tak, aby klient CK měl v případě jejího úpadku zajištěnu repatriaci, a pokud se zájezd neuskutečnil, vrácení všech vložených peněz. Podle zákona pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění, dozví-li se po pojistné události, že CK vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady. Pojišťovna je pak oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři, dodalo MMR.

Podobný názor má Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. "Pojišťovny jsou zákonem určené odborným garantem pojistné smlouvy a mají přístup ke všem podkladům nezbytným pro řádné pojištění zájezdů. Je odpovědností pojišťovny, aby pojistila CK na takový limit pojistného plnění, který v případě krachu cestovní kanceláře pokryje veškeré oprávněné nároky klientů cestovní kanceláře, nikoliv pouze jejich část," uvedl viceprezident asociace Tomio Okamura.

Pojišťovna měla resort informovat

Limit pojistného plnění navržený a sjednaný CK BG Travel odpovídal zákonnému požadavku 30 procent předpokládaných tržeb, které měla propočteny na základě podnikatelského plánu, upozornil Cívka. Na začátku letní sezony oslovila Generali kancelář s žádostí o aktualizaci tržeb za prodané zájezdy. Ta ale přes několik urgencí tyto údaje nedodala.

Pojišťovna jako soukromý subjekt nemůže podle šéfa pojišťovny Štefana Tillingera suplovat úlohu státu reprezentovaného MMR, který by měl podnikatele v cestovním ruchu kontrolovat.

Generali měla MMR o závažných nedostatcích v hospodaření kanceláře informovat, což ale neučinila, říká ministerstvo.

Klienti se mohou domáhat peněz různě

Poškození klienti mají nyní několik možností, jak dostat peníze zpět. Všichni mohou uplatnit své nároky v insolvenčním řízení. Turisté, kteří si sjednali cestovní připojištění Generali pro případ neuskutečnění zájezdu kvůli úpadku cestovní kanceláře, mohou získat náhradu do dvou týdnů od nahlášení pojišťovně. Další variantou je ověření možnosti náhradního plnění ze strany zprostředkovatele, přes kterého klienti CK BG Travel zájezd koupili.

Občanské sdružení Stop krachům cestovek! upozornilo, že poškození klienti se mohou domáhat svých peněz prostřednictvím jeho iniciativy přímo na státu, stejně jako před nimi turisté ze zkrachovalých kanceláří I.Parkam Holidays a Vivamonde.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka vyzval ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, aby připravil novelu zákona, která by zpřísnila povinnosti cestovních kanceláří a posílila práva jejich klientů.