V roce 2002 vzrostla podle statistiků průměrná mzda meziročně o 7,2 % a o rok dříve dokonce o 8,7 %. Při zohlednění indexu spotřebitelských cen ale vzrostla reálná mzda v roce 2003 o 6,7 %, v roce 2002 o 5,3 % a o rok dříve pouze o 3,8 %.

V samotném 4. čtvrtletí loňského roku se průměrná mzda zvýšila meziročně o 1217 Kč na 18 697 korun. Rychleji přitom rostly mzdy lidí v nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře se průměrná mzda loni zvýšila o 965 Kč na 16 956 Kč, reálná mzda vzrostla o 5,9 procenta. V nepodnikatelské sféře průměrná mzda vzrostla o 1500 Kč na 16 785 Kč, reálně o 9,7 procenta. K rychlejšímu růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře přispělo podle ČSÚ zvýšení platových tarifů k 1. lednu 2003.

Nejnižší platy v zemědělství

Absolutně nejvyšší průměrnou mzdu loni pobírali lidé z oblasti výpočetní techniky, kde pracuje asi 21 000 lidí. Jejich průměrné platy se meziročně zvýšily o pět procent na 36 430 Kč. Z ostatních odvětví vykázalo loni nejvyšší mzdu finanční zprostředkování, kde průměrná mzda činila 33 220 Kč.

Nejméně naopak loni vydělávali lidé v zemědělství, myslivosti a lesnictví, kde průměrná mzda činila 12 011 Kč. Nejvyšších průměrných mezd dlouhodobě dosahují firmy v mezinárodním vlastnictví (21 573 Kč). Nejnižší mzdy jsou naopak v subjektech družstevních (11 230 Kč).

Letos mzdy zpomalí

"V roce 2004 mzdy podle nás zpomalí své tempo růstu. Ukazuje se totiž, že se podniky při odměňování svých zaměstnanců často neřídí inflací budoucí, ale minulou," uvedl analytik Volksbank CZ Vladimír Pikora.

Vzhledem k tomu, že v minulém roce ceny po mnoho měsíců klesaly, očekává, že bude letošní nominální růst nižší než vloni. navíc inflace letos nebude tak nízká jako loni a kvůli úpravám daní ještě více vzroste. "Reálné mzdy tak výrazně zpomalí a budou se podle nás za celý rok pohybovat jen kolem 3%. To je špatná zpráva pro obchodníky. Lidé totiž letos zpomalí růst svého utrácení," dodal Pikora.