Jednotlivá úsporná opatření snížila rozpočtový deficit loni na 3,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Agentura nicméně upozornila, že další snahy budou náročnější vzhledem k tomu, že ekonomika České republiky od třetího čtvrtletí 2011 klesá.

Agentura letos očekává pokles HDP o 0,6 procenta a věří, že vládě se podaří snížit v roce 2013 rozpočtový deficit na 2,9 procenta HDP.

Pokud jde o zlepšení ratingu, Moody’s by o něm uvažovala v případě výrazného zlepšení hospodaření vlády za pomoci snížení dluhu a výrazných strukturálních reforem, které by posílily konkurenceschopnost a zvýšily růst.

Naopak důvěryhodnost by narušilo zvýšení dluhu a neúspěch při snižování rozpočtového schodku. Za negativní považuje agentura i případné zrušení důchodové reformy.