Téměř sedm z deseti dotázaných považuje současnou míru nezaměstnanosti za příliš vysokou. Naproti tomu ji dvě procenta považují za nízkou a podle zhruba čtvrtiny lidí (27 procent) je její výše přiměřená.

Přitom dotázaní neprojevují v této problematice mnoho optimismu. Podle 13 procent z nich se situace na trhu práce v příštích dvou letech ještě výrazně zhorší, dalších 37 procent míní, že se nezaměstnanost zvýší alespoň částečně. Jen sedm procent lidí zastává opačný názor, podle zhruba třetiny (34 procent) zůstane stejná.

Agentura dodává, že zatímco v letech 2004 až 2008 se míra hodnocení zmíněných aspektů zlepšovala, v roce 2009 se v reakci na ekonomickou krizi mínění veřejnosti v obou ohledech razantně snížilo.

Jako důvod nezaměstnanosti uvedlo nejvíce lidí (45 procent) skutečnost, že si většina nezaměstnaných není schopna sehnat vhodnou práci. Podle třetiny (34 procent) si většina nemůže sehnat vůbec žádnou práci a podle 17 procent nezaměstnaní jednoduše nemají o práci zájem.