S výjimkou prosince, kdy výroba vzrostla o 8,6 procenta, roste stavebnictví dvojciferným tempem již osm měsíců. K lednovému pozitivnímu výsledku výrazně přispěla nízká srovnávací základna loňského ledna. Podle ČSÚ byly rovněž v lednu dofakturovány stavební práce, zejména na dopravní infrastruktuře, ale snížil se objem stavebních prací na opravách a údržbě.

Letos v lednu pracovalo ve stavebnictví o 2,2 procenta více lidí než před rokem. Ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci vzrostla průměrná měsíční mzda o 4,8 procenta na 15 777 Kč, reálná mzda o 2,4 procenta. Průměrná hodinová mzda se zvýšila o 6,6 procenta na 122 Kč. O 12,3 procenta se zvedla také produktivita práce na jednoho zaměstnance.

Povoleno 3500 nových bytů

Stavební úřady povolily v lednu výstavbu 3498 bytů, z toho 2548 bytů v nové výstavbě. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 5,5 miliardy korun. Průměrná orientační hodnota na jeden byt představuje v nové výstavbě 1,9 miliónu korun.

Celkem stavební úřady v lednu vydaly 8692 stavebních povolení. V nové výstavbě povolily 3958 staveb a ve 4734 případech podpořily změnu dokončených staveb. Orientační hodnota staveb povolených v lednu dosáhla 25,3 miliardy Kč, z toho 20,3 miliardy v nové výstavbě.