Úspěšnému výsledku podle ní napomohl nejen vývoj cen černého uhlí, ale také úspory v nákladech a prodej zásob. Výnosy činily 29,429 miliardy. Ve srovnání s rokem 2002 to znamenalo snížení o 3,077 miliardy Kč, proti plánu pak byly výnosy vyšší o 1,183 miliardy. "Významně se podařilo snížit náklady, a to z 32,403 miliardy Kč v roce 2002 na 29,210 miliardy," zdůraznila mluvčí.

Ostravská důlní firma loni vytěžila 11,040 miliónu tun uhlí proti 11,673 miliónu v předchozím roce. Snížení odbytu nebylo podle Breiové díky prodeji uhelných zásob výrazné. Ve srovnání s podnikatelským záměrem byla loňská těžba vyšší o 90 100 tun.

Investice (bez započtení investic vyvolaných útlumem) dosáhly ve sledovaném období 1,957 miliardy Kč a směřovaly do obnovy strojního parku a do důlních a povrchových stavebních prací. Breiová poznamenala, že k otvírce nových uhelných zásob došlo na všech šachtách, zejména však na dolech Darkov a Lazy.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2003 byl 17 528, což je o 1180 méně než v roce 2002. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance se proti roku 2002 zvýšil o 3,1 procenta na 21 305 Kč.

Akciovou společnost OKD ovládá společnost Karbon Invest, která vlastní 50,02 procenta akcií dolů. Fond národního majetku má 45,88 procenta. Součástí skupiny Karbon Invest je také například obchodní společnost Metalimex a druhý největší domácí producent černého uhlí Českomoravské doly.