Případ se týká dvou antidepresiv Paxil a Wellbutrin a léku na cukrovku Avandia. První dvě farmaceutická společnost nabízela i k léčbě jiných nemocí, než byly určeny. U třetího neposkytla dostatečná data ohledně nebezpečnosti. Ukázalo se, že Avandie souvisí se zvýšeným rizikem srdečního selhání, zatímco léky léčící diabetes druhého typu tyto problémy nevyvolávají.

Žaloba uvedla, že Paxil firma doporučovala v letech 1998 až 2003 i pro léčení deprese u dětí, i když Úřad pro potraviny a léky nikdy neschválil, aby se předepisovaly lidem mladším osmnácti let.

Společnost také nabízela Wellbutrim od ledna 1999 do prosince 2003 ke snížení váhy a k léčení sexuálních poruch a pro léčení hyperaktivity, i když schválen jen pro léčbu závažných depresí. Nezávislé studie ale prokázaly, že může pomáhat při léčbě sexuálních poruch. Lék přitom neměl být předepisován lidem s bulimií. V ČR se využívá i při odvykání kouření.

V USA je nezákonné nabízet léky k léčbě jiných nemocí, než pro které byly schváleny.

Evropa na rizika upozornila

Žalobce státu Massachusetts Carmin M. Ortiz upozornil, jaké nekalé praktiky GlaxoSmithKline používal, aby lékaři předepisovali jeho léky: „GSK tlačila na prodej uplácením lékařů všemi představitelnými způsoby od drahé zábavy počínaje dovolenými na Havaji, až po miliónové platby americkým lékařům, aby mohli jet do Evropy na hon na bažanty, nebo dostávali lístky na koncerty Madonny.“

Avandia, Wellbutrin a Paxil patřily k nejúspěšnějším produktům GSK na americkém trhu.

Všechny tři tyto léky se objevily na českém trhu. U Paroxetinu (Paxil) je ale v příbalovém letáku uvedeno, že není vhodný pro děti. Na rizika Avandie upozorňovala i Evropská léková agentura, což od ní převzal i SUKL. Podle studie nevyvažují přínosy možná rizika.

GSK v rámci dohody souhlasil, že bude pět let monitorován vládními úředníky.