Od uvedeného data můžeme pojišťovnu změnit pouze k 1. lednu následujícího roku. Přihláška ale musí být podána nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny.

Pokud tedy chcete být pojištěni u nové zdravotní pojišťovny od roku 2013, musíte přihlášku podat nejpozději do 30. června letošního roku.

Jaké doklady předkládáme

Kdo přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá od 1. července, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2014.

Přihlásit se ke zdravotní pojišťovně je snadné. Stačí zajít na nejbližší pracoviště vybrané zdravotní pojišťovny, vyplnit přihlášku a předložit potřebné doklady.

Formulář je většinou možné získat, popřípadě i vyplnit, na webových stránkách zdravotní pojišťovny. Odevzdává se ale na pobočce, kde pracovník pojišťovny ověří údaje.

„Zájemci o změnu zdravotní pojišťovny by neměli zapomínat potřebné doklady,“ nabádá Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Měli by tedy mít s sebou občanský průkaz, rodný list či jiný doklad k ověření totožnosti.
Studenti středních a vysokých škol předloží ještě potvrzení o studiu, senioři potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce, zaměstnanci adresu a IČ svého zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu.

„Administrativní odhlášení od původní pojišťovny provede nová pojišťovna. O to se zájemce starat nemusí. Má však povinnost do osmi dnů nahlásit změnu pojišťovny svému zaměstnavateli kvůli odvodům pojistného. Změnu by měl nahlásit i svým lékařům,“ dodala Kadečková.

Novorozenec má výjimku

Půlroční čekací lhůta pro přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně neplatí pro první přeregistraci novorozence.

Dnem narození se dítě stane pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, u které je jeho matka. Při první přeregistraci ale stačí dodržet jen termín 1. leden, při dalších už i půlroční čekací lhůtu. Dítě narozené v roce 2012, a to i v druhé půli roku, může jeho zákonný zástupce přihlásit k jiné zdravotní pojišťovně kdykoli v průběhu roku 2012, a to k 1. lednu 2013.

Lidé by měli mít znovu možnost změnit zdravotní pojišťovnu častěji, než jen na počátku roku. Navrhli to senátoři z ODS, ČSSDTOP 09 v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Chtějí mimo jiné zrušit povinnost požádat o změnu nejméně půl roku předem. Od příštího roku by lidé podle předlohy mohli opětovně měnit pojišťovnu vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, avšak maximálně jednou za 12 měsíců. Navrhovaná změna ale zatím není schválena.