Ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům) už ve středu novinářům řekl, že magistrát s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí, a proto se obrátí na správní soud. Pokutu ale město zaplatit musí.

Rafaj v pátek zopakoval, že Liberec svým jednáním mohl výrazně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. "Svým jednáním město znemožnilo účast v zakázkách širšímu okruhu dodavatelů a podstatně tak narušilo soutěžní prostředí," uvedl Rafaj.

Pokuty v celkem šesti řízeních ÚOHS Liberci uložil už loni. Město se proti nim ale odvolalo. Rafaj v pátek uvedl, že námitky v odvolání nepřinesly nové argumenty, proto verdikty svých podřízených potvrdil.

Hodnota zakázek, které úřad zkoumal, činila kolem jedné miliardy korun. Nejzávažnější porušení zákona nastalo při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd. Zakázky za téměř 700 miliónů korun získaly Strabag, Syner, oaza-net, Eurovia CS, Regionální stavební a ELPROINVEST.

Přehled řízení a pokut pro Liberec
předmět zakázek
počet zakázek
pokuta v miliónech korun
areál Ještěd
27
5
areál Vesec
13
1
vybudování metropolitní sítě
6
0,3
dodávky sněžného pásového vozidla
2
0,1
zpracování projektové dokumentace
16
0,1
mandátní smlouvy na výkon technického dozoru
6
0,05
zakázky celkem
70
6,55
Zdroj: ÚOHS