„Rating AAA vyjadřuje, že Seznam.cz je stabilní společností s vysokou pravděpodobností plnění závazků z obchodního styku pro následujících dvanáct měsíců,“ uvedl PR specialista Jakub Šumanský ze Seznamu.cz.

Podle Šumanského tak klienti mohou očekávat, že v obchodním styku se společností Seznam.cz je velmi pravděpodobná návratnost investic a minimální riziko úpadku.

Projekt ČEKIA Stability Award je společným projektem České kapitálové investiční agentury (ČEKIA) a sdružení Czech Top 100. Přináší již čtvrtým rokem nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firem.

Firmy mohou získat hodnocení na desetistupňové škále, kde nejvyšší tři hodnocení jsou AAA, AA a A, zatímco nejnižší D upozorňuje na hrozící úpadek firmy.