Jak z průzkumu vyplývá, nejhůř jsou na tom ohledně zveřejňování účetních závěrek firmy z Prahy, kde nedodržuje zákon o účetnictví až 70 procent subjektů. Jako nejvzornější ze zkoumaných regionů se ukázaly firmy se sídlem v Ostravě, které dosáhly necelých 54 procent.

„V první řadě dochází k porušení zákona. Na jedné straně slýcháme obavy podnikatelů z reakcí konkurence na zveřejněné účetní závěrky, na druhé straně bychom měli chránit i odběratele, pro které jsou často zveřejněné účetní závěrky jediným zdrojem informací o společnosti,” připomněla předsedkyně komory Alice Šrámková.

Podle Šrámkové se rok od roku disciplína firem i subjektů zhoršuje. To platí pro společnosti s ručením omezeným, ale výjimkou nejsou ani akciové společnosti. Tento jev se vyskytuje ve všech zkoumaných regionech.

Akciovky jsou na tom nejlépe

Uvedené informace potvrzuje i analýza společnosti CCB – Czech Credit Bureau. „Za rok 2008 zveřejnilo účetní závěrku 44 procent z celkového počtu aktivních společností, který čerpáme ze Statistické ročenky. Za rok 2009 to bylo 47 procent a za rok 2010 jen 33 procent,” sdělila analytička společnosti Věra Kameníčková.

Nejlépe se s povinností zveřejňovat účetní závěrky vyrovnávají podle Kameníčkové akciové společnosti. Za rok 2008 jich účetní závěrku uveřejnilo 69 procent, za rok 2009 zveřejnilo uzávěrku 68 procent a za rok 2010 zatím 48 procent.

Podle zákona o účetnictví přitom firmám a subjektům, které ji do 30 dnů od schválení nezveřejní, hrozí pokuta. Nejpozdější datum dodat účetní závěrku, a tedy ji i oficiálně zveřejnit, je konec bezprostředně následujícího účetního období.