Hlavním důvodem poklesu vybraných pokut není podle Dubna omezení veterinárního dozoru z důvodu rozpočtových úspor. Zlepšuje se prý veterinární dozor i systém vnitřní kontroly výrobců. Špatné výrobky jsou tak včas odhaleny.

Ve správních řízeních zahájených z podnětu veterinářů bylo loni vydáno 337 rozhodnutí o pokutě a 145 blokových pokut. V roce 2010 se suma pokut pohybovala kolem 14 miliónů Kč.

"Jistý pokles v uložených pokutách za rok 2011 proti letům předchozím lze jednoznačně přičíst stále zlepšující spolupráci dozorovaných subjektů s orgány státního veterinárního dozoru," uvedl Duben. "Ukazuje se, že si výrobci a zpracovatelé dobře uvědomují, že 'boj o zákazníka' začíná v branách jejich závodů či hospodářství," dodal.

Již dříve SVS uvedla, že loni vrátila zpět do zahraničí 181,5 tuny živočišných výrobků, u kterých zjistila nedostatky v kvalitě či značení. Na tuzemský trh nebylo vpuštěno zejména drůbeží maso z Polska, FrancieNěmecka, na které ve statistikách vrácených produktů připadlo 148 tun.