O ní se v posledních týdnech v EU hovoří v souvislosti s pokračující krizí a problémy eurozóny. Kvůli přežití eura tuto myšlenku podporuje i Evropská centrální banka (ECB) či Mezinárodní měnový fond (MMF).

Kvůli financování krizových situací v bankovním sektoru bude podle návrhů každý členský stát muset mít jakýsi záchranný bankovní fond. Do něj by měly přispívat banky podle svých finančních závazků a rizikového profilu.

Cílem návrhů je i to, aby do záchrany bank nebyly tolik zapojeny peníze daňových poplatníků, jako tomu bylo v reakci na finanční krizi. Na krytí ztrát by se tak měli více podílet akcionáři a věřitelé banky. Navrhovaný systém by měl fungovat v několika stupních.

Podle odhadů MMF se s krizí spojené ztráty evropských bank mezi roky 2007 a 2010 blíží biliónu eur, tedy osmi procentům hrubého domácího produktu EU. Mezi říjnem 2008 a říjnem 2011 Evropská komise schválila státní pomoc pro finanční instituce ve výši 4,5 biliónu eur .