V žádosti o novou licenci musel ČEZ státnímu dozoru doložit například stav a připravenost zařízení a personálu, plány odstávek bloku nebo program zlepšování úrovně bezpečnosti.

Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové splnil druhý temelínský blok všechny podmínky pro pokračování provozu a udělení licence nebránila žádná překážka.

Poučení z Fukušimy

"Před vydáním licence hodnotíme, zda elektrárna má ty nejlepší předpoklady, že bude bezpečně provozována dalších deset let," konstatovala Drábová s tím, že v podmínkách stanovených pro další provoz úřad zohlednil i dosavadní poučení z havárie v japonské Fukušimě a doporučení vzešlá ze zátěžových testů. Desetiletá perioda pro povolení provozu jaderného reaktoru je podle ní ve světě běžnou praxí. "Samozřejmě se díváme také na uplynulých deset let. Jak z dokumentů, tak z našich průběžných kontrol máme o stavu elektrárny velmi dobrý přehled," zdůraznila předsedkyně úřadu.

Získáním licence do konce května 2022 však kontroly pro ČEZ nekončí. Společnost musí například sledovat vývoj mezinárodních bezpečnostních standardů, pravidelně provádět zkoušky spolehlivosti bezpečnostních systémů, trvale sledovat a vyhodnocovat bezpečnost provozu bloku nebo aktualizovat provozní předpisy pro zvládání nehod.

"Elektrárnu průběžně modernizujeme. Ročně do zlepšení zařízení a modernizace investujeme stovky miliónů korun. Tato modernizace je dobrou základnou k dalšímu bezpečnému a spolehlivému provozu našich bloků," připomněl ředitel JETE. Podotkl, že jaderné elektrárny ve světě jsou bezpečně v provozu až 60 let. Projekt elektrárny Temelín předpokládal životnost minimálně třicet let. I když ČEZ počítá s provozem delším, klíčový bude stav tlakové nádoby reaktoru, neboť vše ostatní lze modernizovat.