V Irsku musí o přesunech pravomocí do Bruselu rozhodovat referenda a Irsko tak bylo jedinou z 25 zemí, které se k paktu přihlásily, kde rozhodovali přímo občané. Ke smlouvě se zatím nehodlají připojit Česká republika a Británie.

Pokud by Irové smlouvu odmítli, přišla by země o možnost čerpání z trvalého záchranného fondu eurozóny poté, co v roce 2013 vyprší současný balík úvěrové pomoci. Většina voličů, kteří smlouvu podpořili, své "ano" v referendu zdůvodňovala právě dalším přístupem k evropským penězům.

Irové za posledních deset let v referendech dvakrát odmítli evropské smlouvy – smlouvu z Nice a lisabonskou smlouvu. Hlasování o obou těchto dohodách se opakovalo a voliči je po dodatečných úpravách schválili.

Tentokrát by ovšem případné irské "ne" neznamenalo konec fiskálního paktu a dotklo by se především Irska. Smlouva nabude účinnosti, až ji ratifikuje nejméně 12 ze 17 států eurozóny.