Nejpostiženějšími oblastmi podnikání jsou dlouhodobě doprava, stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Vyplývá to ze statistik bankrotů zveřejněných poradenskou společností Dun & Bradstreet (D&B).

„Za důvody vysokého počtu krachů v oblasti dopravy, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu lze považovat vysokou náročnost na zdroje financování, které plynou z potřeby disponovat dlouhodobým majetkem, jenž je nezbytný k provozním aktivitám podniků v těchto oblastech podnikání,“ komentovala výsledky ředitelka D&B Alena Seoud.

Podle Seoud je dalším významným zdrojem nadprůměrného počtu insolvencí velmi konkurenční prostředí a značná nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje. „Navíc důsledky ekonomické krize jsou v těchto oborech stále patrné zejména v objemu zakázek, ale bohužel i době splatnosti pohledávek,“ připomněla Seoud.

Pokud jde například o ubytování, to je silně spjato s cestovním ruchem, který v posledních letech vykazuje značný pokles, což je opět důsledkem ekonomické krize, sdělila Seoud.

Nejlépe si tak podle statistik vede vzdělávání, zdravotnictví, kulturní a rekreační činnosti, služby a utility.