Z 10 členských států EU, které nejsou členy eurozóny, mají pouze Velká Británie a Dánsko vyjednanou výjimku, která je vyvazuje z povinnosti připojit se k systému společné evropské měny. U ostatních zemí se počítá s tím, že ve chvíli, kdy splní kritéria pro přijetí eura, připojí se k eurozóně. Jedná se o Bulharsko, Českou republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.

ECB musí sledovat, jak se ekonomikám těchto zemí daří, a jednou za dva roky o tom vydat zprávu. Zkoumá plnění tzv. konvergenčních kritérií, tedy inflaci, schodky rozpočtů, kurzy národních měn, dlouhodobé úrokové sazby a také legislativu.

Žádná z uvedených zemí neplní stanovená maastrichtská kritéria určující například maximální inflaci či rozpočtový deficit, konstatovala ECB.  Podmínku dvouletého setrvání v mechanismu fixovaných směnných kurzů ERM II, což je jakási "čekárna" na euro, plní z těchto států jen Lotyšsko a Litva.

Agentura Bloomberg k tomu připomíná, že tyto pobaltské země čelí nepříznivému inflačnímu výhledu, a to i přes zakonzervování kurzu v souvislosti s plánem přistoupit k euru v roce 2014.

„V žádné z těchto osmi zemí není právní rámec plně kompatibilní se všemi požadavky pro přijetí eura,“ doplňuje ECB.

Nicméně v některých oblastech se zmíněné osmičce daří lépe než státům, v nichž se platí eurem. Například ve všech kromě Maďarska činil poměr zadlužení k HDP za rok 2011 méně než 60 procent, což je limit pro vstup do eurozóny.

V kontrastu k tomu například poměr zadlužení k HDP například v Řecku vloni činil 165,3 procenta, nad sto procenty se pohybovala také Itálie, Irsko a Portugalsko. Kromě Itálie čerpají všechny tyto země pomoc v podobě záchranných balíčků od EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Do eurozóny už se nehrnou

Důležitou otázkou ovšem zůstává, zda členské země EU, které ještě euro nemají, o něj vůbec ještě stojí. Podle agentury Reuters zájem o vstup do eurouzóny v těchto státech rapidně klesl v souvislosti s krizí, kterou společná měna prochází. Dluhová krize v Řecku ukázala rizika zbrklého vstupu do měnové unie a státy, které se dříve předháněly v plnění tzv maastrichtských kritérií, si najednou svůj postup začínají rozmýšlet.