Původně Mlynář po vzoru USA dokonce prosazoval, aby telekomunikační úřad předsedu vůbec neměl a řízení převzala tříčlenná rada. Proti tomu se ostře postavil dnešní šéf ČTÚ David Stádník. Prohlásil, že by nebylo šťastné ustavovat takový kolektivní orgán.

"Zákon připravujeme od loňského ledna a jeho pracovní verze prošla několika koly veřejných diskusí i meziresortním připomínkovým řízením. Ve zhruba 85 procentech navrhovaných ustanovení se podařilo dosáhnout konsenzu. A na kompromis jsem musel jít i v otázce řízení ČTÚ," připustil na setkání s novináři Mlynář.

O složení rady rozhodne vláda

Tímto kompromisem je, že ČTÚ má po odborné stránce řídit pětičlenná rada v čele s předsedou. Návrh na její složení by ministr informatiky předložil ke schválení vládě. Na dotaz Práva, zda se v tom případě o radu ČTÚ nerozpoutá podobný politický boj jako o Nevyšší kontrolní úřad, který už řadu měsíců předsedu nemá, odpověděl Mlynář:

"K tomu by dojít rozhodně nemělo. Vždyť o radě bude rozhodovat vláda, a ne Poslanecká sněmovna jako v případě NKÚ. V radě bude navíc uplatňován princip rotace. Vždy po roce jeden z jejích členů odejde a bude za něj vybrán nový."

V platnost nejdříve od letošního září

Cílem omezení pravomocí předsedy ČTÚ je zbavit rozhodování telekomunikačního úřadu subjektivity. O všech důležitých otázkách se bude v pětičlenné radě hlasovat. Mlynář je přesvědčen, že to umožní demokratičtější a správnější rozhodování regulátora. Ministerstvo informatiky chce také zvýšit svůj vliv na ta rozhodnutí ČTÚ, která mají koncepční charakter.

Evropská komise požadovala, aby Česká republika měla nový zákon o elektronických komunikacích již v květnu 2004, kdy vstoupí do Evropské unie. Je totiž nezbytné uvést českou legislativu v oblasti telekomunikací plně do souladu s normami EU. Ministerstvo informatiky očekává, že když se při projednávání návrhu ve vládě ani v parlamentu nestane nic mimořádného, mohl by nový zákon nabýt účinnosti letos v září.

"I to je ale vzhledem k tomu, co se nyní děje v parlamentu, optimistický odhad. Vždyť Sněmovna teď stihla projednat sotva polovinu bodů, kterou si na svou únorovou schůzi naplánovala," prohlásil Mlynář. Jestliže se zářijový termín podaří dodržet, bude zřejmě spokojena i Evropská komise.

Legislativu v oblasti telekomunikací má s novými normami EU sladěnu jen část členských zemí Unie. Z těch přistupujících již nový zákon přijalo Slovensko, ale ve velmi nedokonalé podobě, k níž má Evropská komise řadu připomínek.

O cenách má rozhodovat trh

Zákon o elektronických komunikacích přinese řadu významných změn. Například cenová regulace poskytování telekomunikačních služeb by se měla řídit správním řádem, a nikoli zákonem o cenách. Cílem je podle Mlynáře uvolnit koncové ceny pro zákazníky z regulace a ponechat v ní pouze propojovací poplatky.

O tom, kolik budou lidé za telefonní služby platit, by tedy měl rozhodovat sám trh. ČTÚ by zůstalo jen schvalování tarifů služeb, v nichž ještě tvrdá konkurence přes liberalizaci trhu chybí. Zákon také bude jen obecně definovat povinnost tzv. univerzální služby, kterou dosavadní právní úprava ukládá Českému Telecomu. Do této služby patří kromě běžných telefonních linek například slevy pro tělesně postižené, operátorské a informační služby i veřejné telefonní automaty

 Podle Mlynářova návrhu se na zajištění spojení obyvatel odlehlých obcí se světem, ale i na provozování veřejných telefonních automatů či vydávání telefonních seznamů, budou vypisovat výběrová řízení. Pouze když se žádný zájemce o danou univerzální službu do soutěže nepřihlásí, zůstane na regulátorovi, aby stanovil, kdo ji bude muset poskytnout. Na úhradě ztráty z univerzálních služeb se budou podílet všichni operátoři.

ČTÚ na to už dříve zřídil zvláštní fond, do něhož mají přispívat všechny telekomunikační společnosti podle svého podílu na trhu. Konkurenti Českého Telecomu se však proti výši příspěvků ohradili a odmítli je zaplatit. Telecomu tak dosud nebylo uhrazeno několik miliard korun.