Statistici používali takzvané standardy kupní síly (PPS). To je uměle vytvořená měnová jednotka, která se používá při mezinárodních srovnáních. Její výhodou je, že se v ní vyrovnávají rozdíly, které jinak existují mezi kupní silou národních měn. Obecně je možné říct, že za jeden PPS by se koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

Průměrná cena elektřiny pro domácnosti ve druhém pololetí loňského roku činila 18,4 PPS. V Česku to bylo 19,9 PPS. Vůbec nejvíce platili Kypřané (26,7 PPS), nejméně pak Finové (11,4 PPS).

Ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii ve sledovaném období meziročně narostly o 6,3 procenta, v eurozóně o 6,2 procenta. Zatímco v Lotyšsku to bylo o 27,5 procent, tak v Lucembursku naopak o 4,9 procent klesly. V Česku stouply o 5,2 procenta.