„Cíl mají tyto akce zpravidla stejný: získat co nejvíce podpisů na kupní nebo úvěrové smlouvy, za něž si spotřebitel často odnáší přinejlepším průměrné zboží – ovšem za nadprůměrné ceny,“ sdělila Fléglová.

Nejvíce zjištěných porušení prokázali inspektoři z brněnského a zlínského inspektorátu, a to téměř v 90 procentech kontrol. Za prokázaná porušení povinností v průběhu prvního čtvrtletí uložila inspekce dosud pravomocně 50 pokut v celkové výši 1,337 miliónu korun.

Agresivní praktiky

Převážnou většinu porušení tvořilo prokázané používání některé z forem nekalých obchodních praktik, a to včetně agresivních. Ty spočívají podle Fléglové v uvádění nepřesných a nepravdivých údajů o prezentovaných výrobcích, o jejich ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit, popřípadě pronajmout.

„Stále přetrvávají nedostatky v poskytování informací o podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, včetně podmínek pro uplatnění rozporu věci s kupní smlouvou i při následném reklamačním řízení,“ připomněla Fléglová.

Výsledky kontrol za letošní první čtvrtletí podle mluvčí opakovaně potvrzují, že předváděcí prodejní akce patří nadále k nejproblematičtějším formám prodeje v ČR. Za celý loňský rok provedla ČOI kontroly na 241 předváděcích akcích a nejrůznější porušení předpisů odhalili v 70 procentech případů.