V dubnu ČOI celkem odebrala a zkontrolovala 222 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 11 vzorků, tedy pět procent. Závady byly podle mluvčí zjištěny u motorové nafty a směsného paliva. [celá zpráva]

U šesti vzorků totiž ČOI zjistila nadlimitní obsah síry, u dalších tří vzorků pak byly zjištěny odchylky v bodu vzplanutí. Stanoveným jakostním kritériím nevyhověly také dva vzorky směsného paliva, i zde šlo o závadu v bodu vzplanutí. „Kontrolované vzorky benzinů ani dalších paliv nevykázaly žádné jakostní odchylky,“ sdělila Fléglová.

V loňském roce činil podíl nekvalitních pohonných hmot 4,4 procenta, což představuje podstatné zlepšení oproti roku 2010, kdy dosáhl 7,9 procenta. Kvalitativní zlepšení doznaly benzín, nafta a biopaliva.

Od loňského roku pravidelně zveřejňuje ČOI na svých stránkách seznam pump, u nichž zaregistrovala nekvalitní pohonné hmoty.