Konkrétně se jednalo o výrobek Tiradell Rice PARBOILED – dlouhozrnná rýže ve varných sáčcích, hmotnost 400g (4x100g), minimální trvanlivost do srpna 2013.

„Nařízení Evropské směrnice číslo 1881 stanovuje hranici pro výskyt olova na 0,20 mg/kg, v odebraném vzorku analýza potvrdila množství 0,51 mg/kg,“ uvedl Kopřiva s tím, že potravina byla vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě.

Podle mluvčího byla uvedená šarže rýže stažena z obchodní sítě letošního 16. dubna. „Aktuální výsledky testů duplicitních vzorků kontaminaci potvrdily, a výrobek se proto do regálů nevrátí,“ potvrdil Kopřiva.

Lidl o tomto problému informoval spotřebitele od 16. dubna letáky v prodejnách a na internetových stránkách. „Zároveň jsme zadali rozbor dalších vzorků z této a dalších šarží. Měření akreditované laboratoře výskyt olova nepotvrdila. Jednalo se tedy o nahodilý nález,“ uvedl Lidl v prohlášení.

Řetězec rovněž nabízí zákazníkům možnost vrátit tento výrobek do jakékoli prodejny Lidlu s tím, že peníze dostanou zpět.