Přesně 77 procent Čechů je přesvědčeno, že v České republice pracuje příliš mnoho cizinců. Většina z nich, 72 procent všech dotázaných, se zároveň domnívá, že tito lidé ubírají místním práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM.

Pracuje v České Republice příliš mnoho cizinců?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Naopak na dotaz, zda cizinci představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v některých profesích na našem trhu, odpovídá 60 procent záporně. Podle agentury v porovnání s výsledky z let 2009 až 2011 nejsou patrné příliš velké výkyvy.

Připravuje zaměstnávání cizinců čechy o práci?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Názory na cizince zaměstnané v České republice se částečně liší v závislosti na sociálním postavení a dosaženém vzdělání respondentů. Více vadí cizinci zejména nezaměstnaným a lidem s nižším vzděláním, kteří je vnímají jako konkurenci při shánění práce.