Podle Dobeše bude třeba přeměnit příspěvkovou organizaci ŘSD do podoby akciové společnosti nebo na státní podnik. Tato změna by umožnila ŘSD čerpat prostředky z jiných zdrojů než jen ze státního rozpočtu a zároveň by vedla ke zvýšení odpovědnosti ve společnosti.

"Prioritou je rozhýbání čerpání finančních prostředků, které jsou alokovány v rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic pro tento rok, stejně jako zajištění čerpání evropských prostředků tak, abychom o ně zbytečně nepřišli," uvedl Čermák.

Zvýšit se podle něj musí transparentnost tendrů, aby stavby nebyly příliš drahé a odpovídaly nákladům, které byly na ně vynaloženy. Čermák mezi prioritní stavby zařadil obchvat kolem Prahy, opravu dálnice D1 a dobudování rychlostních komunikací D3 a D6.

Čermáka jmenoval Dobeš šéfem ŘSD minulý pátek. Ve funkci nahradil Reného Porubu, který byl považován za člověka blízkého neformálnímu šéfovi Věcí veřejných Vítu Bártovi. [celá zpráva]