Dluhopisy je možné pořídit na 397 pobočkách České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a nově J&T Banky. Objednávky musí investoři uhradit do pěti pracovních dnů od skončení upisovacího období, které ministerstvo stanovilo na 10. až 31. května. Úřad zároveň upozornil, že období může být zkráceno. Cenné papíry vydá ministerstvo 12. června. Na podzim úřad chystá další emisi ve stejném objemu.

Nově si mohou tři typy dluhopisů koupit mimo jiné kraje, města, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce. [celá zpráva]

Vedle pětiletého kuponového a reinvestičního spořícího dluhopisu ministerstvo vydává 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. Tento typ je určen jen pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob.

Průměrná roční výnosnost u 1,5letého diskontovaného dluhopisu bude 2,05 procenta, u pětiletého kuponového 3,22 procenta a u pětiletého reinvestičního dluhopisu 3,41 procenta, protože u něj se roční výnos bude reinvestovat do dalších let. Nákup dluhopisů, jejich správa, výplata i reinvestice úrokového výnosu jsou zdarma.