„Nadále se prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly správně nastavené. Jejich ekonomická výhodnost pro podnik se osvědčila v loňském roce a je jasně patrná i za první čtvrtletí,“ uvedl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora.

Podle Sýkory je dosažený výsledek z 92 procent tvořen hlavní činností. Ostatní složky mají podíl naprosto zanedbatelný. Prodej majetku tvořil dvě procenta, finanční operace pak šest procent.

Lesy ČR loni významně změnily obchod se dřevem. Firmy ve státních lesích provádějí pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za vysoutěženou cenu kupují a dál je mohou zpracovávat a prodávat. Druhou polovinu dřeva si prodávaly Lesy ČR.

Sýkora rovněž připomněl, že dosažený výsledek není ani důsledkem snížení nákladů na péči o les ani zvýšení těžeb. LČR letos zvýší finanční prostředky na péči o les, které půjdou především do pěstební činnosti, výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků.

Rekordních výsledků dosahují LČR již třetím rokem, v roce 2010 vykázaly zisk před zdaněním ve výši 3,16 miliardy korun.