Distribuci potravinové pomoci má na starosti Potravinová banka Slovenska, která však podle ministerstva zemědělství nemá dostatek peněz. Zbývajících 3500 tun potravin, které jsou ve skladech, si Potravinová banka ani nepřevzala. Potravinám zanedlouho končí doba spotřeby a reálně hrozí, že pomoc se nedostane k lidem, kteří ji potřebují.

Potravinová pomoc EU

Potravinová pomoc EU

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Části potravin končí doba spotřeby v červnu a další části v srpnu. Pokud se do té doby nedostanou k sociálně slabším obyvatelům, skončí ve spalovně.

Distribuce potravinové pomoci na Slovensku vázne.

Distribuce potravinové pomoci na Slovensku vázne.

FOTO: Ivan Vilček, Právo