Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo ve schodku 22,1 miliardy korun, když v dubnu 2011 to bylo 42,3 miliardy korun. Příjmy činily 77,9 miliardy korun (v dubnu 2011 to bylo 72,6 miliardy korun) a výdaje byly čerpány ve výši 100 miliard korun (v dubnu 2011 to bylo 114,9 miliardy korun).

"Vyšší dubnové inkaso příjmů (o 5,3 miliardy korun) ovlivnilo zejména vyšší inkaso DPH (o 2,7 miliardy korun) a příjmy z EU (o 1,3 miliardy korun). Nižší dubnové výdaje (o 14,9 miliardy korun) ovlivnily především zálohy regionálnímu školství," uvedlo MF.

V meziročním srovnání se podle MF kladně projevil vyšší výběr daní včetně pojistného na sociální zabezpečení. Negativně naopak vývoj ovlivnily příjmy z EU.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci dubna meziročně stouply o deset miliard korun na 336,4 miliardy korun. Schválený rozpočet počítá s růstem o 7,1 procenta, fakticky ale příjmy stouply o 3,2 procenta. Daňové příjmy se zvýšily o sedm procent na 166,7 miliardy korun, schválený rozpočet předpokládá růst o 7,3 procenta.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání klesly o tři procenta na 381,1 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil 160,2 miliardy korun, meziročně o 6,8 procenta více. Z toho na důchodech stát vyplatil 126,7 miliardy korun, což je o 3,6 procenta více než před rokem.

Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci dubna zaplatil v meziročním srovnání o desetinu více, tedy 20,7 miliardy korun.