V březnu 2012 agentura ve svých databázích evidovala 342 993 aktivních společností s ručením omezeným, které obecně reprezentují malé a střední podnikání. Většina z nich (83,6 procenta) je výhradně v rukou fyzických osob – 41,3 procenta (141 647) ovládá jedna fyzická osoba a 42,3 procenta (145 107) kontroluje více fyzických osob společně.

Analýza dále ukázala, že podnikání v Česku je doménou střední generace. Více než čtvrtina z celkového počtu majitelů (fyzických osob) patří do věkové kategorie 40 až 49 let. Následují věkové kategorie 30 až 39 let a 50 až 59 let. Za nimi se nacházejí majitelé společností s ručením omezeným po šedesátce, ještě méně je pak vlastníků do 30 let. V horizontu posledních tří let, kdy ČEKIA tyto statistiky podrobně sleduje, podíl vlastníků do 30 let poklesl z 10,3 procenta na 6,3 procenta.

„Velmi nízké zastoupení mladší generace mezi majiteli společností s ručením omezeným způsobují zejména široké možnosti studia a snadná realizace praxe v zahraničí,“ uvedla analytička ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že mladí lidé před zahájením podnikání často nejprve sbírají zkušenosti v zavedených firmách, navazují kontakty, ale také shromažďují potřebný kapitál pro zahájení podnikání.

Podnikání v Česku dominují muži

Z pohledu pohlaví mezi vlastníky tuzemských společností s ručením omezeným jednoznačně převládají muži. Ze 480 000 fyzických osob, které ČEKIA eviduje jako majitele sro, je 85 procent mužů a 15 procent žen.

„Stejně jako ve vysokých manažerských pozicích, tak i v podnikání je výrazně méně žen než mužů. To souvisí s menší ochotou žen riskovat a případně si půjčovat peníze na nejistý byznys. Navíc ženy zpravidla musí skloubit kariéru s péčí o rodinu,“ dodala Štěpánová.