"Na meziročním zvýšení dynamiky růstu předepsaného pojistného se podílelo jak životní, tak i neživotní pojištění," vysvětluje předseda představenstva ČP Ladislav Bartoníček. Pojišťovna přitom má o téměř miliardu nižší zisk než v předchozím roce.

Předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo 14,2 mld. korun, což je o 15 procent více než v předchozím roce.

Vede pojištění domácností

Dlouhodobě nejlepších výsledků dosahuje oblast pojištění domácností a staveb občanů. Potvrzuje to meziroční růst 28, respektive 27 procent u zmíněných kategorií. V případě havarijního pojištění předepsané pojistné meziročně vzrostlo o více než 10 procent a u pojištění velkých rizik o 14 procent.

"Pokles čistého zisku o necelou miliardu oproti roku 2002 je logickým důsledkem situace na kapitálových trzích, když v loňském roce dosáhly úrokové sazby historického minima," dodává Bartoníček.

Vlastní kapitál České pojišťovny dosáhl ke konci roku 2003 výše 15 miliard korun. Bilanční suma ČP se meziročně zvýšila na 121 miliard při růstu o více než 5 miliard korun. Česká pojišťovna tak zůstává největším domácím pojišťovacím ústavem s tržním podílem přesahujícím 36 procent.

Česká pojišťovna spravuje 14,5 miliónu pojistných smluv. Hlavním akcionářem České pojišťovny je společnost CESPO B.V. ze skupiny PPF. Podíl skupiny PPF na základním kapitálu ČP dosahuje 85 procent.